Dotacje oświatowe

 

Raczki, dnia 30 stycznia 2018 r.

  

INFORMACJA

O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI I STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW NA PODSTAWIE ART. 46 UST. 1 USTAWY O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH

 

Gmina Raczki zgodnie z postanowieniami art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) informuje, że:

1) podstawowa kwota dotacji na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej wynosi rocznie – 8.162,48 zł,
2) statystyczna liczba uczniów oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej wynosi – 56.
 

Podane wyżej wartości obowiązują od dnia 1 stycznia 2018 r. do czasu ich pierwszej aktualizacji.

 

                                                                                                Wójt

                                                                                  Andrzej Szymulewski

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2018-01-31 08:13:20.
 

Raczki, dnia 27 lutego 2018 r.

 INFORMACJA

NA PODSTAWIE ART. 46 UST. 1 USTAWY O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH

 

Gmina Raczki zgodnie z postanowieniami art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) informuje, że:

- podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia klasy I-III publicznej szkoły podstawowej liczącej do 70 uczniów wynosi w okresie styczeń - luty 2018 r. rocznie – 10.418,90 zł,


- podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia klasy IV-VII publicznej szkoły podstawowej liczącej do 70 uczniów wynosi w okresie styczeń - luty 2018 r. rocznie – 10.007,21 zł,

- zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia klasy I-III publicznej szkoły podstawowej liczącej do 70 uczniów wynosi w okresie marzec - grudzień 2018 r. rocznie – 10.643,56 zł,


- zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia klasy IV-VII publicznej szkoły podstawowej liczącej do 70 uczniów wynosi w okresie marzec - grudzień 2018 r. rocznie – 10.228,05 zł,


- wskaźnik zwiększający dla publicznej szkoły podstawowej na 2018 rok obliczony na podstawie art. 14 ust. 1 wynosi – 1,0646.
 

                                                                                                Wójt

                                                                                  Andrzej Szymulewski

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-02-28 11:08:06 | Data modyfikacji: 2018-02-28 11:08:29.
 

Raczki, dnia 30 października 2018 r.

 

 

INFORMACJA

O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI I STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW NA PODSTAWIE ART. 46 UST. 1 USTAWY O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH

 

Gmina Raczki zgodnie z postanowieniami art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) informuje, że:

podstawowa kwota dotacji na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej wynosi rocznie – 8.680,23 zł,
statystyczna liczba uczniów oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej wynosi – 51,33.
 

Podane wyżej wartości obowiązują od dnia 1 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

 

                                                                                                Wójt

                                                                                  Andrzej Szymulewski

 

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2018-10-31 08:08:08.
 

Raczki, dnia 27 lutego 2019 r.

 

 

INFORMACJA

NA PODSTAWIE ART. 46 UST. 1 USTAWY O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH

 

Gmina Raczki zgodnie z postanowieniami art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 z późn. zm.) informuje, że:

podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia klasy I-III publicznej szkoły podstawowej liczącej do 70 uczniów wynosi w okresie styczeń - luty 2019 r. rocznie – 10.038,70 zł,
podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia klasy IV-VIII publicznej szkoły podstawowej liczącej do 70 uczniów wynosi w okresie styczeń - luty 2019 r. rocznie – 9.646,80 zł,
zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia klasy I-III publicznej szkoły podstawowej liczącej do 70 uczniów wynosi w okresie marzec - grudzień 2019 r. rocznie – 10.661,13 zł,
zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia klasy IV-VIII publicznej szkoły podstawowej liczącej do 70 uczniów wynosi w okresie marzec - grudzień 2019 r. rocznie – 10.251,08 zł,
wskaźnik zwiększający dla publicznej szkoły podstawowej na 2019 rok obliczony na podstawie art. 14 ust. 1 wynosi – 1,0041.
 

                                                                                                Wójt

                                                                                  Andrzej Szymulewski

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-02-27 12:47:59 | Data modyfikacji: 2019-03-04 12:31:30.
Data wprowadzenia: 2019-02-27 12:47:59
Data modyfikacji: 2019-03-04 12:31:30
Autor: Agnieszka Grzędzińska
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski