Nabór na wolne stanowiska urzędnicze

Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Raczkach 

Ogłoszenie o konkursie

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2019-05-20 15:13:18.
Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
- Sekretarz Gminy 

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Szymulewski | Data wprowadzenia: 2019-01-22 14:54:04.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - ds.
drogownictwa 

Ogłoszenie o naborze

Sprostowanie z dnia 15 listopada 2018r.

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2018-11-09 12:17:57.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - ds.
promocji, komunikacji społecznej i obsługi Rady
Gminy 

Zarządzenie Nr 32 Wójta Gminy Raczki zdnia 7 lipca 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze ds. promocji, komunikacji społecznej i obsługi Rady Gminy

Zarządzenie Nr 33 Wójta Gminy Raczki z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie ustalenia harmonogramu postępowania w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze ds. promocji, komunikacji społecznej i obsługi Rady Gminy

Zarządzenie Nr 34/15 Wójta Gmibny Raczki z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - ds. promocji, komunikacji społecznej i obsługi Rady Gminy

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2015-07-07 09:30:56.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie
Gminy Raczki - stanowisko ds. środków
finansowych z funduszy unijnych i krajowych 

Zarządzenie Nr 10 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze ds. środków finansowych z funduszy unijnych i krajowych

Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 lutego 2015. w sprawie ustalenia harmonogramu postępowania w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze ds. środków finansowych z funduszy unijnych i krajowych

Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - ds. środków finansowych z funduszy unijnych i krajowych

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. środków finansowych z funduszy unijnych i krajowych w Urzędzie Gminy w Raczkach

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. środków finansowych z funduszy unijnych i krajowych

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2015-02-20 09:06:32.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie
Gminy Raczki - stanowisko do spraw księgowości
podatkowej 

Zarządzenie Nr 15 Wójta Gminy Raczki z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Raczki

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Raczki z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Raczki

Zarządzenie Nr 17 Wójta Gminy Raczki z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie ustalenia harmonogramu postępowania w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Raczki

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Raczki

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2011-07-01 08:55:16.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w
Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Raczkach 

ogloszenie_nabor_zgkim_2010.doc

Zarządzenie Nr 19/2010 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach

Informacja Komisji o kandydatach spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne samodzielne stanowisko pracy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko specjalisty ds. rozliczeń finansowo- księgowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2010-08-12 13:42:04 | Data modyfikacji: 2010-08-12 13:45:09.
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Kuriankach 

Zarządzenie Nr 257/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 16 marca 2010r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły

Ogłoszenie o konkursie

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2010-03-24 11:12:02.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w
Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Raczkach 

Zarządzenie Nr 19/2008r. Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach

Ogłoszenie Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach z dnia 2 grudnia 2008r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne samodzielne stanowisko pracy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mirosław Wądołowski | Data wprowadzenia: 2008-12-02 13:22:36.
Nabór na stanowisko do spraw obsługi organów
gminy 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Raczki

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne samodzielne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Raczki

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Raczki

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2008-01-23 14:03:04.
Nabór na stanowisko ds obsługi kasowej 

Zarządzenie Nr 13 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 października 2007r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Raczki

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Raczki

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne samodzielne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Raczki

Zarządzenie Nr 14 Wójta Gminy Raczki z dnia 24 października 2007r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 października 2007r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Raczki

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Raczki

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2007-10-08 08:35:47 | Data modyfikacji: 2007-10-08 08:38:02.
Nabór na stanowisko ds. ochrony przyrody i
rolnictwa 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Raczki

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne samodzielne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Raczki

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Raczki

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2007-07-23 08:22:07 | Data modyfikacji: 2007-08-09 10:31:32.
Nabór na stanowisko do spraw gospodarki
nieruchomościami i zagospodarowania
przestrzennego 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Raczki

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne samodzielne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Raczki

Informacja o wyborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Raczki

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2007-04-25 11:16:05.
Nabór na satnowisko do spraw świadczeń
rodzinnych 
 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2006-04-04 12:41:19.
Nabór na stanowisko do spraw świadczeń
rodzinnych 
 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2006-03-24 07:20:17 | Data modyfikacji: 2006-03-24 07:21:46.
Nabór na stanowisko do spraw świadczeń
rodzinnych 
 Ogłoszenie o naborze na stanowisko do spraw świadczeń rodzinnych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2006-03-06 12:50:57 | Data modyfikacji: 2006-03-06 12:58:04.
Nabór na stanowisko do spraw organizacyjnych i
kadrowych 
 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2006-02-14 14:17:43 | Data modyfikacji: 2006-03-06 12:57:06.
 
 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne okreslone w ogłoszeniu o naborze

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2006-02-01 12:25:23.
 
 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Janina Kareło | Data wprowadzenia: 2006-01-16 14:53:26 | Data modyfikacji: 2006-03-06 12:56:40.
Nabór na stanowisko informatyka 
 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2006-01-03 13:24:47 | Data modyfikacji: 2006-03-06 12:56:14.
 
 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2005-12-21 11:22:03.
 
 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Janina Kareło | Data wprowadzenia: 2005-12-06 14:55:18 | Data modyfikacji: 2006-03-06 12:55:35.
Data wprowadzenia: 2005-12-06 14:55:18
Data modyfikacji: 2006-03-06 12:55:35
Autor: Janina Kareło
Opublikowane przez: Krystyna Majewska