Pomoc publiczna, ciężary publiczne

 
 Ciężary publiczne za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2012-02-08 15:01:50.
 
 Zarządzenie Nr 49/11 Wójta Gminy Raczki z dnia 10 maja 2011r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy, kwocie wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, zobowiązaniach, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4, dotacjach otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotacjach udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykazie udzielonych poręczeń i gwarancji, wykazie osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnch nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty oraz wykazie osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2010 roku.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2011-05-11 15:05:53.
 
 Ciężary publiczne za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2011-03-07 14:25:35.
 
 Zarządzenie Nr 272/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy, kwocie wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, zobowiązaniach, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4, dotacjach otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotacjach udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykazie udzielonych poręczeń i gwarancji, wykazie osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnch nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty oraz wykazie osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2009 roku.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-06-02 14:59:09.
 
 Ciężary publiczne za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:30:17.
 
 Zarządzenie Nr 191/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu, zobowiązaniach, dotacjach otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotacjach udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykazie udzielonych poręczeń i gwarancji, wykazie osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty oraz wykazie osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2008 roku.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-05-14 12:48:14.
 
 Ciężary publiczne za okres 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-03-11 12:26:56.
 
 Ciężary publiczne za okres 1 stycznia 2007roku do 31 grudnia 2007roku.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-02-08 15:52:20.
 
 Zarządzenie Nr 36/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu, zobowiązaniach, dotacjach otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotacjach udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykazie udzielonych poręczeń i gwarancji, wykazie osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty oraz wykazie osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2006 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2007-09-04 13:00:55.
 
 Zarządzenie Nr 243/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 maja 2006r.w sprawie informacji o wykonaniu budżetu, zobowiązaniach, dotacjach otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotacjach udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykazie udzielonych poręczeń i gwarancji, wykazie osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty oraz wykazie osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2005 roku.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-06-02 12:25:14.
Data wprowadzenia: 2006-06-02 12:25:14
Autor: Teresa Uradzińska
Opublikowane przez: Krystyna Majewska