Ponowne wykorzystywanie

 

W dniu 25 lutego 2016 r. Sejm RP uchwalił ustawę o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Celem nowej ustawy jest zapewnienie bardziej przejrzystych i łatwiejszych w stosowaniu rozwiązań dotyczących ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Określa ona: zasady udostępniania i przekazywania informacji, warunki ponownego wykorzystywania możliwość pobierania opłaty oraz przekazywanie informacji na wniosek.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona (art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Dz. U. z 2016 r. poz. 352).

W celu uzyskania informacji do ponownego wykorzystywania należy sporządzić wniosek, który będzie zawierał elementy określone w art. 21 ust. 3 ww. ustawy i przesłać poprzez::

Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Gminy Raczki
pocztę elektroniczną na adres: ug@raczki.pl
pocztę na adres:  
Urząd Gminy Raczki
 Plac kościuszki 14
 16-420 Raczki

 

Przed wysłaniem wniosku prosimy o zapoznanie się z ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2018-12-06 13:18:33.
Data wprowadzenia: 2018-12-06 13:18:33
Autor: Mariusz Zalewski
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski