Programy i zamierzenia

Stratego Rozwoju Gminy Raczki na lata 2016-2022 
 Uchwała Nr XI/105/16 Rady Gminy Raczki z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Raczki na lata 2016-2022"

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2019-03-13 15:29:30 | Data modyfikacji: 2019-03-13 15:29:38.
 
 Strategia rozwoju Ekologicznego Stowarzyszenia Gmin "ROSPUDA" na lata 2000 - 2015 - wyciąg (wyciąg zawiera informacje zawarte w strategii opracowanej dla trzech gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia, dotyczące w szczególności Gminy Raczki)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-06-27 09:05:48 | Data modyfikacji: 2003-06-27 09:18:28.
 
 Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Raczki na lata 2004 - 2009

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Ryszard Pupiałło | Data wprowadzenia: 2004-04-26 14:29:52.
 
 Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Raczki na lata 2004 - 2015

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2004-10-04 12:51:42.
 
 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2004-10-04 12:53:14.
 
 Raport z wykonania „Gminnego Programu Ochrony Środowiska Gminy Raczki do roku 2015”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2009-01-29 11:23:25.
 
 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2009-11-10 07:28:07.
 
 Uchwała Nr XXXV/150/06 Rady Gminy Raczki z dnia 30 marca 2006r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2009-01-29 11:25:17 | Data modyfikacji: 2009-11-10 07:27:06.
 
 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Raczki na lata 2004 - 2013

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Ryszard Pupiałło | Data wprowadzenia: 2005-01-04 09:55:56 | Data modyfikacji: 2009-11-10 07:26:59.
 
 Projekt "Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Raczki na lata 2009-2012 z uzwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016".

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2010-01-26 17:10:01.
 
 Projekt wieloletniego "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raczki".

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2010-01-26 17:12:23.
 
 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2010 - 2015 ( załącznik do Uchwały Nr XXXIV/167/10 Rady Gminy Raczki z dnia 27 kwietnia 2010r.).

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2010-05-21 12:43:43.
 
 Uchwała Nr XXXVI/175/10 Rady Gminy Raczki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie aktualizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Raczki na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 wraz z wieloletnim "Programem usuwania

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2010-07-28 13:40:20.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/175/10 Rady Gminy Raczki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie aktualizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Raczki na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 wraz z wieloletnim "Programem usuwania

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2010-07-28 13:40:38.
 
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/175/10 Rady Gminy Raczki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie aktualizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Raczki na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 wraz z wieloletnim "Programem usuwania

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2010-07-28 13:40:57.
 
 Uchwała Nr XV/82/12 Rady Gminy Raczki z dnia 28 marca 2012r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2012-05-17 10:19:07.
 
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Raczki za 2015r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2016-09-22 12:20:33 | Data modyfikacji: 2016-12-29 12:11:09.
 
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Raczki za 2014r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2016-12-29 12:11:28.
 
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Raczki za 2013r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2016-12-30 07:53:12.
 
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Raczki za 2016r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2017-06-28 09:32:09.
Data wprowadzenia: 2017-06-28 09:32:09
Autor: Jan Bubrowski
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski