Działalność Lobbingowa

 
 Zarządzenie Nr 19 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy Raczki z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Ewa Bożena Konstantynowicz | Data wprowadzenia: 2019-03-29 12:59:08.
 
 Informacja o działaniach podejmowanych wobec Urzędu Gminy Raczki w 2018r. przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Ewa Bożena Konstantynowicz | Data wprowadzenia: 2019-03-29 13:02:15.
Data wprowadzenia: 2019-03-29 13:02:15
Autor: Ewa Bożena Konstantynowicz
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski