Ocena sanitarna wody

 
 Ocena Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2018-12-06 14:24:20.
 
 Ocena Podwysokie

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2018-12-06 14:29:21.
 
 Ocena Wierciochy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2018-12-06 14:29:38.
 
 Ocena jakości wody dla obszaru Gminy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Państwowy Inpektor Sanitarny | Data wprowadzenia: 2019-02-15 08:26:53.
 
 Ocena stanu jakości wody na dzień 1 marca 2019r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Państwowy Inpektor Sanitarny | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:46:56.
 
 Ocena jakości wody dla obszaru Gminy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Państwowy Inpektor Sanitarny | Data wprowadzenia: 2019-06-03 12:25:05.
 
 Ocena Raczki - październik 2019r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Państwowy Inpektor Sanitarny | Data wprowadzenia: 2019-10-10 14:09:37 | Data modyfikacji: 2019-10-14 09:10:36.
 
 Ocena Wierciochy - październik 2019r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Państwowy Inpektor Sanitarny | Data wprowadzenia: 2019-10-10 14:11:01 | Data modyfikacji: 2019-10-14 09:10:48.
 
 Ocena Podwysokie - październik 2019r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2019-10-14 09:11:17.
 
 Ocena Raczki - listopad 2019r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Suwałkach | Data wprowadzenia: 2019-11-12 08:05:37.
 
 Ocena Wierciochy - listopad 2019r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Suwałkach | Data wprowadzenia: 2019-11-12 08:07:12.
 
 Ocena Podwysokie - listopad 2019r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Suwałkach | Data wprowadzenia: 2019-11-12 08:09:49.
Data wprowadzenia: 2019-11-12 08:09:49
Autor: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Suwałkach
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski