Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raczki
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Mapa serwisu
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Mapa serwisu Mapa serwisu
Kontakt
E-PUAP E-PUAP
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Gminy Raczki Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Gminy Raczki
SAMORZĄD GMINNY
Gmina Raczki Gmina Raczki
Jednostki pomocnicze Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne Jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach
Biuro Obsługi Szkół w Raczkach Biuro Obsługi Szkół w Raczkach
Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach
Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach
Szkoła Podstawowa w Raczkach Szkoła Podstawowa w Raczkach
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
Ponowne wykorzystywanie Ponowne wykorzystywanie
Deklaracja dostępności Deklaracja dostępności
Urząd Gminy
Struktura Struktura
Regulamin Regulamin
Zarządzenia Kierownika Jednostki Zarządzenia Kierownika Jednostki
- 2019 - 2019
- 2020 - 2020
- 2021 - 2021
Załatwianie spraw
Referat finansowy Referat finansowy
Urząd Stanu Cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Stanowisko d/s targowisk, współpracy z organizacjami pozarządowymi i ochrony przeciwpożarowej Stanowisko d/s targowisk, współpracy z organizacjami pozarządowymi i ochrony przeciwpożarowej
Stanowisko d/s obsługi informatycznej, spraw wojskowych, kultury fizycznej i ochrony zdrowia Stanowisko d/s obsługi informatycznej, spraw wojskowych, kultury fizycznej i ochrony zdrowia
Stanowisko d/s drogownictwa Stanowisko d/s drogownictwa
Stanowisko d/s promocji, komunikacji społecznej Stanowisko d/s promocji, komunikacji społecznej
Stanowisko d/s gospodarki odpadami komunalnymi, rolnictwa i ochrony środowiska Stanowisko d/s gospodarki odpadami komunalnymi, rolnictwa i ochrony środowiska
Stanowisko d/s organizacyjnych i kadrowych Stanowisko d/s organizacyjnych i kadrowych
Stanowisko d/s obsługi Rady Gminy Stanowisko d/s obsługi Rady Gminy
Stanowisko d/s gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego Stanowisko d/s gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego
Stanowisko ds. inwestycji i mienia komunalnego Stanowisko ds. inwestycji i mienia komunalnego
Osoby niepełnosprawne Osoby niepełnosprawne
TABLICA OGŁOSZEŃ
Obwieszczenia Obwieszczenia
2020 rok 2020 rok
2021 rok 2021 rok
PLATFORMA PRZETARGOWA PLATFORMA PRZETARGOWA
Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne
2020 rok 2020 rok
Budowa wiaty rekreacyjnej na działce nr ew. 58/2 obręb Dowspuda, gm. Raczki Budowa wiaty rekreacyjnej na działce nr ew. 58/2 obręb Dowspuda, gm. Raczki
Rozwój Gminy Raczki dzięki produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne poprzez instalacje foltowoltaiczne – instalacja paneli foltowoltanicznych Rozwój Gminy Raczki dzięki produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne poprzez instalacje foltowoltaiczne – instalacja paneli foltowoltanicznych
Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo-koncertowej – etap III (docieplenie elewac Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo-koncertowej – etap III (docieplenie elewac
Zaproszenie do złożenia oferty „Przystosowanie punktów przedszkolnych w budynku Szkoły Podstawowej w Raczkach do wymagań ochrony przeciwpożarowej Zaproszenie do złożenia oferty „Przystosowanie punktów przedszkolnych w budynku Szkoły Podstawowej w Raczkach do wymagań ochrony przeciwpożarowej"
Zaproszenie do złożenia oferty „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na działkach nr ewid. 545/8 i 546/3 w Raczkach” Zaproszenie do złożenia oferty „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na działkach nr ewid. 545/8 i 546/3 w Raczkach”
Zaproszenie do złożenia oferty: „Doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (kuchni i jadalni)” Zaproszenie do złożenia oferty: „Doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (kuchni i jadalni)”
Zaproszenie do złożenia oferty:  Zaproszenie do złożenia oferty: "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Raczki"
Zaproszenie do złożenia oferty: ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raczki”  Zaproszenie do złożenia oferty: ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raczki”
Przebudowa drogi gminnej Nr 102393B Sucha Wieś – Chodorki w km 0+000 – 1+355 dofinansowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych Przebudowa drogi gminnej Nr 102393B Sucha Wieś – Chodorki w km 0+000 – 1+355 dofinansowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
Zaproszenie do złożenia oferty: „Budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach linii napowietrznej nN-0,4kV w miejscowości Stoki gmina Raczki” Zaproszenie do złożenia oferty: „Budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach linii napowietrznej nN-0,4kV w miejscowości Stoki gmina Raczki”
Zakup i dostawa autobusu Zakup i dostawa autobusu
USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU
2021 rok 2021 rok
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 20 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 20
„Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Dowspudzie, Gmina Raczki”: część 1 – Roboty budowlane – PSZOK Dowspuda „Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Dowspudzie, Gmina Raczki”: część 1 – Roboty budowlane – PSZOK Dowspuda
Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raczki Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raczki
Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej - etap IV Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej - etap IV
Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach dofinansowane w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury 2021 Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach dofinansowane w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury 2021
Rozbudowa drogi gminnej Wierciochy – Szczodruchy – Wojnasy w km 0+000 - 1+605, dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Rozbudowa drogi gminnej Wierciochy – Szczodruchy – Wojnasy w km 0+000 - 1+605, dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
PLATFORMA PRZETARGOWA PLATFORMA PRZETARGOWA
Uproszczone oferty realizacji zadania publicznego Uproszczone oferty realizacji zadania publicznego
2020 rok 2020 rok
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Wybory
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2020r.  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2020r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 28 czerwca 2020r.  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 28 czerwca 2020r.
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Działalność Lobbingowa
Organy
Rada Rada
Komisje Rady Komisje Rady
Wójt Wójt
Prace Rady Prace Rady
Zawiadomienia o zwołaniu Sesji Rady Gminy Raczki Zawiadomienia o zwołaniu Sesji Rady Gminy Raczki
Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Raczki Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Raczki
Projekty uchwał Projekty uchwał
VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023) VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023)
Prace Komisji Rady Prace Komisji Rady
VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023) VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023)
Protokoły z Sesji Rady Gminy Raczki Protokoły z Sesji Rady Gminy Raczki
VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023) VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023)
Transmisje z posiedzeń Sesji Rady Gminy Raczki Transmisje z posiedzeń Sesji Rady Gminy Raczki
2020 rok 2020 rok
2021 rok 2021 rok
Zapytania i interpelacje Radnych Zapytania i interpelacje Radnych
2020 rok 2020 rok
PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy Uchwały Rady Gminy
VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023) VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023)
Zarządzenia Wójta Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Wójta Gminy Raczki w kadencji 2018 - 2023 Zarządzenia Wójta Gminy Raczki w kadencji 2018 - 2023
Podatki i opłaty Podatki i opłaty
Planowanie przestrzenne Planowanie przestrzenne
STAN I MAJĄTEK
Mienie gminy Mienie gminy
Raport o stanie Gminy Raport o stanie Gminy
Budżet Budżet
2020 rok 2020 rok
2021 rok 2021 rok
Sprawozdania Sprawozdania
Archiwum Archiwum
2019 rok 2019 rok
2020 rok 2020 rok
2021 rok 2021 rok
INNE
Gospodarka odpadami Gospodarka odpadami
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Programy i zamierzenia Programy i zamierzenia
Ocena sanitarna wody Ocena sanitarna wody
Nieodpłatna pomoc prawna Nieodpłatna pomoc prawna
Kontrole Kontrole
2020 rok 2020 rok
Dotacje oświatowe Dotacje oświatowe
Stypendia sportowe Stypendia sportowe
Rejestr Instytucji Kultury Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Informacje nieudostępnione Informacje nieudostępnione
Radni Radni
Pracownicy Urzędu Gminy Pracownicy Urzędu Gminy
Ostrzeżenia meteorologiczne Ostrzeżenia meteorologiczne
Petycje
2019 rok 2019 rok
2020 rok 2020 rok
Petycja z dnia 24 marca 2020r. Petycja z dnia 24 marca 2020r.
Petycja z dnia 7 sierpnia 2020r. Petycja z dnia 7 sierpnia 2020r.
Petycja z dnia 25 września 2020r. Petycja z dnia 25 września 2020r.
Petycja z dnia 23 października 2020r.  Petycja z dnia 23 października 2020r.
Petycja z dnia 26 października 2020r. Petycja z dnia 26 października 2020r.
Petycja z dnia 9 grudnia 2020r. Petycja z dnia 9 grudnia 2020r.
Petycja z dnia 19 grudnia 2020r. Petycja z dnia 19 grudnia 2020r.
2021 rok 2021 rok
Petycja z dnia 15 stycznia 2021r. Petycja z dnia 15 stycznia 2021r.
Petycja z dnia 8 lutego 2021r. Petycja z dnia 8 lutego 2021r.
Petycja z dnia 22 lutego 2021r. Petycja z dnia 22 lutego 2021r.
Petycja z dnia 15 lutego 2022r. Petycja z dnia 15 lutego 2022r.
Petycja z dnia 1 marca 2021r. Petycja z dnia 1 marca 2021r.
Petycja z dnia 30 marca 2021r. Petycja z dnia 30 marca 2021r.
Petycja z dnia 17 maja 2021r. Petycja z dnia 17 maja 2021r.
Archiwum BIP
Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki, tel.: +48 87 56 85 925, fax: +48 87 56 86 410, ug@raczki.pl, www.raczki.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@