Urząd Gminy

 

 

godziny pracy Urzędu Gminy:
od poniedziałku do piątku:


  7:30 - 15:30
 


załatwianie
spraw

rachunek bankowy urzędu:
Bank Spółdzielczy Rutka Tartak O/Raczki
nr 81 9367 0007 0030 0000 0198 0001

 

Rachunek pomocniczy:

03 9367 0007 0030 0300 0198 0191  w BS Rutka Tartak O/Raczki -

- podatki i opłaty lokalne, opłata skarbowa, targowa, adiacencka,   za wieczyste użytkowanie, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, czynsze za najem lokali,  budynków i gruntów,  wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu należnych odsetek bankowych, wpływy za korzystanie ze środowiska, wpływy ze sprzedaży mienia, darowizny, wpływy z usług, za zajęcia pasa drogowego, za reklamy, wpływy z należności funduszu alimentacyjnego oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

RACZKI
NAZWA GMINY Raczki
RODZAJ gmina wiejska
LOKALIZACJA woj. podlaskie, pow. suwalski
KOD 16-420
MIEJSCOWOŚĆ Raczki, Plac Kościuszki 14
KONTAKT tel.(+48 87) 56-85-925
fax (87) 56-86-410
e-mail: ug@raczki.pl
WÓJT GMINY

Andrzej Szymulewski
tel. (87) 56-86-420, 56-85-925 w. 20
e-mail: wojt@raczki.pl

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

Ewa Bożena Konstantynowicz
tel. (87) 56-86-421, 56-85-925 w. 21
e-mail: zastepca.wojta@raczki.pl

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Słowikowski
e-mail: przewodniczacy@raczki.pl

SEKRETARZ GMINY  Ewa Bożena Konstantynowicz
tel. (87) 56-86-421, 56-85-925 w. 21
e-mail: zastepca.wojta@raczki.pl
SKARBNIK GMINY

Agnieszka Grzędzińska
tel. (87) 56-86-422, 56-85-925 w.22
e-mail: skarbnik@raczki.pl

 

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2002-09-03 15:10:00 | Data modyfikacji: 2019-06-25 12:49:57.
Data wprowadzenia: 2002-09-03 15:10:00
Data modyfikacji: 2019-06-25 12:49:57
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski