Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Raczki
Menu góra
Strona startowa Kontakt
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Start - Kontakt, menu 22 - BIP - Urząd Gminy Raczki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kontakt

Kontakt

godziny pracy Urzędu Gminy:
od poniedziałku do piątku: 7:30 - 15:30

Wójt Gminy Raczki przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00-16.00.

Jeżeli czwartek jest dniem wolnym od pracy, obywatele są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Sekretarz, Zastępca Wójta, Skarbnik oraz pozostali pracownicy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy Raczki od 7.30 do 15.30.

rachunek bankowy urzędu:

03 9367 0007 0030 0300 0198 0191  w BS Rutka Tartak O/Raczki -

- podatki i opłaty lokalne, opłata skarbowa, targowa, adiacencka,   za wieczyste użytkowanie, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, czynsze za najem lokali,  budynków i gruntów,  wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu należnych odsetek bankowych, wpływy za korzystanie ze środowiska, wpływy ze sprzedaży mienia, darowizny, wpływy z usług, za zajęcia pasa drogowego, za reklamy, wpływy z należności funduszu alimentacyjnego oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

RACZKI
NAZWA GMINYRaczki
RODZAJgmina wiejska
LOKALIZACJAwoj. podlaskie, pow. suwalski
KOD16-420
MIEJSCOWOŚĆRaczki, Plac Kościuszki 14
KONTAKT

Urząd Gminy w Raczkach: 

tel.(+48 87) 56-85-925

fax (87) 56-86-410

e-mail: ug@raczki.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Raczkach:

tel. (+48 87) 56-86-427

e-mail: usc@raczki.pl 

SKRZYNKA PODAWCZA

Oficjalną formą korespondencji elektronicznej z organem samorządu terytorialnego jest . Wyłącznie wniosek o informację publiczną przesłany mailowo na adres: ug@raczki.pl  uruchamia procedurę opisaną w Ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej

W przypadku pozostałych wniosków, obowiązuje dostarczenie ich do Urzędu w sposób tradycyjny, za pomocą poczty lub elektronicznej skrzynki podawczej:

 

 

WÓJT

Andrzej Szymulewski
tel. (87) 56-86-420, 56-85-925 w. 20
e-mail: wojt@raczki.pl

ZASTĘPCA WÓJTA

Ewa Bożena Konstantynowicz
tel. (87) 56-86-421, 56-85-925 w. 21
e-mail: zastepca.wojta@raczki.pl

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Piotr Słowikowski
e-mail: przewodniczacy@raczki.pl

SEKRETARZ GMINYEwa Bożena Konstantynowicz
tel. (87) 56-86-421, 56-85-925 w. 21
e-mail: sekretarz@raczki.pl
SKARBNIK GMINY

Agnieszka Grzędzińska
tel. (87) 56-86-422, 56-85-925 w.22
e-mail: skarbnik@raczki.pl

Skarbnik Gminy Kierownik Referatu budżetu i finansów

REFERAT BUDŻETU I FIFANSÓW

1. Stanowiska ds. księgowości budżetowejtel. (87) 56-86-423, 56-85-925 w. 23
2. Stanowisko ds. księgowości podatkowejtel. (87) 56-86-418, 56-85-925 w. 18
3. Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłattel. (87) 56-86-417, 56-85-925 w. 17
4. Stanowisko ds. płac i rozliczeń tel. (87) 56-86-424, 56-85-925 w. 24

URZĄD STANU CYWILNEGO

1. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

tel. (87) 56-86-427,  56-85-925 w. 27

2. Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

 tel. (87) 56-86-426, 56-85-925 w. 26

   REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI

1. Kierownik Referatu 

tel. (87) 56-86-426, 56-85-925 w. 26

2. Stanowisko ds. inwestycji i mienia komunalnego

tel. (87) 56-86-416, 56-85-925 w. 16

3. Stanowisko ds. targowisk, współpracy z organizacjami pozarządowymi i ochrony przeciwpożarowej

tel. (87) 56-86-425, 56-85-925 w. 25

4. Stanowisko ds.  rolnictwa i ochrony środowiska 

tel. (87) 56-86-425, 56-85-925 w. 25

5. Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi

tel. (87) 56-86-415, 56-85-925 w. 15

6. Stanowisko ds. drogownictwa

 tel. (87) 56-86-429,  56-85-925 w. 29 

REFERAT ORGANIZACYJNY

1. Stanowisko ds. organizacyjnych i kadrowychtel. (87) 56-86-412, 56-85-925 w.12
2. Stanowisko ds. promocji, komunikacji społecznejtel. (87) 056-86-415, 56-85-925 w. 15
3. Stanowisko ds. archiwum zakładowego

tel. (87) 56-86-412, 56-85-925 w.12

4. Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy

tel. (87) 56-85-925

5. Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej

tel. (87) 56-85-925 

 Samodzielne stanowisko pracy:

ds. meldunkowych i ewidencji ludności - tel. (87) 56-86-428, 56-85-925 w. 28

ds. inwestycji i planowania przestrzennego - tel. (87) 56-56-414, 56-85-925 w. 14

 

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych  tel.(87) 56-86-426, (87)56-85-925 w. 26

Koordynator dostępności:  koordynator.dostepnosci@raczki.pl, (87)56-86-429,  (87)56-85-925 w.29, 501 385 619

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - Piotr Gajda - iod@raczki.pl

Metryka

sporządzono
2019-12-20 przez Zalewski Mariusz
udostępniono
2019-12-20 00:00 przez Zalewski Mariusz
zmodyfikowano
2023-02-08 11:01 przez Zalewski Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
50772
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.