Kontrole zewnętrzne

 
 Protokół kontroli pełnej za okres od 29.06.2009r. do 29.01.2010r. przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Raczki przez zespół kontrolny złożony z czlonków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki w dniu 12.02.2010r.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-03-05 12:37:54.
 
 Protokół kontroli okresowej za okres od 01.01.2010r. do 31.03.2010r. przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Raczki przez zespół kontrolny złożony z członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki w dniu 13.04.2010r.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-05-06 09:25:10.
 
 Raport z czynności kontrolnych Nr 10/321/0052/10 z dnia 28.05.2010 r., kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, zrealizowanej przez Gminę Raczki inwestycji pn."Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Raczkach" współfinansowanej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej " objętego PROW na lata 2007 -2013

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2010-06-02 08:32:51.
 
 Protokół kontroli okresowej za okres od 01.01.2010r. do 25.05.2010r. przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Raczkach przez zespół kontrolny złożony z członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-07-13 11:55:29.
 
 Protokół kontroli okresowej za okres od 01.01.2010r. do 29.06.2010r. przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Raczki przez zespół kontrolny złożony z członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki w dniu 29.06.2010r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Janina Mucharska | Data wprowadzenia: 2010-08-12 14:23:48.
 

Kontrola  problemowa określenia stanu przygotowań obronnych w Urzędzie Gminy Raczki,  przeprowadzona  w dniu 28 września 2010r. przez  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.


Protokół pokontrolny  zastrzeżony.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2010-10-15 11:32:56.
 
 Protokół kontroli pełnej za okres od 10.09.2009r. do 22.11.2010r. przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Raczki przez zespół kontrolny złożony z członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Janina Mucharska | Data wprowadzenia: 2010-11-04 10:14:18.
 
 Protokół kontroli przeprowadzonej w Gminie Raczki w dniach 18-28 października 2010r. dot. wykonania zadania "Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych Rudniki - Sidory oraz Sidory - Lipowo

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Wojewoda Podlaski | Data wprowadzenia: 2010-11-04 14:04:56.
 
 Wystąpienie pokontrolne dot. wykonania zadania "Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych Rudniki - Sidory oraz Sidory - Lipowo

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Podlaski Urząd Wojewódzki | Data wprowadzenia: 2010-11-15 09:29:34.
 
 Protokół kontroli koordynowanej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Raczki z zakresu gospdoarowania sprzętem OC

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2011-05-04 14:11:29.
 
 Protokół kontroli koordynowanej przeprowadzonej w dniu 29 kwietnia 2011 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2011-05-31 08:25:44.
 
 Protokół kontroli z zakresu prawidłowości i rzetelności obliczania składek ZUS

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2011-05-31 08:27:30.
 
 Załacznik do protokółu kontroli z zakresu prawidłowości i rzetelności obliczania składek ZUS

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2011-05-31 08:28:16.
 
 Wystąpienie pokontrolne dot. kontroli koordynowanej przeprowadzonej w dniu 29 kwietnia 2011 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Podlaski Urząd Wojewódzki | Data wprowadzenia: 2011-06-16 12:03:10.
 
 Protokół kontroli okresowej przeprowadzonej przez zespół kontrolny złożony z czlonków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki w dniu 19 kwietnia 2011r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Grzegorz Wiszowaty | Data wprowadzenia: 2011-06-20 07:49:20.
 
 Protokół Kontroli Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy Raczki w dniu 27 lipca 2011r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2011-08-30 13:47:05.
 
 Protokół Kontroli Archiwum Zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Raczkach w dniu 27 lipca 2011

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2011-08-30 13:48:04.
 

Wystąpienie pokontrolne

 Protokół kontroli Urzędu Gminy Raczki przeprowadzonej przez Podlaski Urząd Wojewódzki w dniach 24 oraz 26 sierpnia 2011r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Podlaski Urząd Wojewódzki | Data wprowadzenia: 2011-09-13 12:11:57.
 
 Protokół kontroli okresowej za okres od 23.10.2010r. do 30.08.2011r. przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2012-01-05 14:55:06.
 
 Protokół kontroli okresowej za okres od 23.10.2010r. do 30.08.2011r. przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Raczki w dniu 21.11.2011r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2012-02-20 09:22:15.
 
 Protokół kontroli okresowej za okres 20.02.2012r. do 20.02.2012r. przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2012-02-28 13:57:42.
 
 Protokół kontroli okresowej za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Raczkach w dniu 06.03.2012r. przez zespół kontrolny złożony z członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2012-04-05 07:49:42.
 
 Protokół kontroli problemowej realizacji zadań obrony cywilnej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Starosta Suwalski | Data wprowadzenia: 2012-08-27 10:49:05.
 
 Informacja pokontrolna Nr SW10/4.1/b/D/09/2012 z dnia 28 sierpnia 2012r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Urząd Marszałkowski | Data wprowadzenia: 2012-08-27 10:51:39.
 
 Protokół kontroli problemowej - Realizacja projektu "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bolesty, Rudniki, Chodźki, Bakaniuk, Koniecbór, Stoki, Kurianki Pierwsze"

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2012-09-24 08:50:38.
 
 Wystąpienie pokontrolne dot. zadania zrealizowanego w ramach programu "Radosna Szkoła"

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Podlaski Urząd Wojewódzki | Data wprowadzenia: 2012-10-12 09:05:04.
 
 Protokół kontroli okresowej z utrzymania obiektów mienia Gminy Raczki przeprowadzonej w dniu 13 marca 2013r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2013-04-26 08:41:34.
 
 Projekt wystąpienia pokontrolnego w Gminie Raczki w dniu 7 czerwca 2013r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Podlaski Urząd Wojewódzki | Data wprowadzenia: 2013-08-20 09:46:23.
 
 Informacja pokontrolna z dnia 24 sierpnia 2013r. dot. Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Rybołóstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2013

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2013-08-29 11:11:51.
 
 Protokół ustaleń z czynności kontrolno - rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: KM PSP Suwałki | Data wprowadzenia: 2013-09-17 08:19:33.
 
 Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli Delegastury w Białymstoku dot. realizacji przez Gmine projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Paweł Tołwiński | Data wprowadzenia: 2014-05-29 09:33:42.
 
 Protokół kontroli Nr DEL-SU 131/2014 przeprowadzonej w oczyszczalni ścieków w Dowspudzie

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2014-07-29 11:17:06.
 
 Protokół Kontroli Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Archiwum Państwowe | Data wprowadzenia: 2014-08-12 11:25:42 | Data modyfikacji: 2014-08-12 11:29:54.
 
 Informacja pokontrolna na zakończenie realizacji projektu numer POKL.09.01.01-20-255/13 pt.: "Czas na innowacyjne przedszkola"

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Urząd Marszałkowski w Białymstoku | Data wprowadzenia: 2015-02-10 13:43:46.
 
 Informacja pokontrolna dot. kompleksowej kontroli gospodarki finansowej gminy Raczki za 2013 rok i wybrane okresy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2015-02-24 10:46:26 | Data modyfikacji: 2015-02-25 14:41:46.
 
 Protokół kontroli okresowej przeprowadoznej w Urzędzie Gminy Raczki przez zespół kontrolny złożony z członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Grzegorz Wiszowaty | Data wprowadzenia: 2015-04-10 09:45:59.
 
 Protokół kontroli terenu wypoczynku nad jeziorem Bolesty w miejscowości Sidory

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | Data wprowadzenia: 2015-06-26 08:50:12.
 
 Protokół kontroli terenu wypoczynku nad rzeką Rospuda

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | Data wprowadzenia: 2015-06-26 08:56:12.
 
 Protokół kontroli okresowej przperowadoznej w Urzędzie Gminy w Raczkach przez zespól kontrolny złożony z członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Grzegorz Wiszowaty | Data wprowadzenia: 2015-06-30 11:43:45.
 
 Informacja o wyniku kontroli doraźnej dot. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Sucha wieś, Jaśki i Dowspuda

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Urząd Zamówień Publicznych | Data wprowadzenia: 2015-06-30 11:46:14.
 
 Informacja pokontrolna dot. programu operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołóstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2013

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Samorząd Województwa Podlaskiego | Data wprowadzenia: 2015-11-12 14:24:40.
 
 Informacja pokontrolna dot. realziacji projektu "Słoneczna iczysta ekologicznie gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych"

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Data wprowadzenia: 2016-01-25 10:01:49.
 

Protokół CBA kontroli określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie udzielania w latach 2012 - 2013 zamówien publicznych związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w Gmine Raczki

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: CBA | Data wprowadzenia: 2016-04-29 09:48:03.
 
 Wystapienie pokontrolne Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. kontroli w zakresie dot. wykonywania obowiązku meldunkowego i rozstrzygnięć

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Podlaski Urząd Wojewódzki | Data wprowadzenia: 2016-05-18 07:55:56.
 
 Informacja pokontrolna dot. kontroli doraźnej następczej w zakresie nieprawidłowości procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie udzielania zamówień publicznych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: WFOŚiGW | Data wprowadzenia: 2016-05-31 13:25:32.
 
 Protokół kontroli przeprowadzonej przez ZUS

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: ZUS | Data wprowadzenia: 2016-06-08 15:19:46.
 
 Protokół kontroli przeprowadoznej przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Suwałkach na terenie wypoczynku nad jeziorem Bolesty

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Suwałkach | Data wprowadzenia: 2016-06-09 13:13:06.
 
 Protokół kontroli przeprowadoznej przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Suwałkach na terenie wypoczynku nad rzeką Rospuda

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Suwałkach | Data wprowadzenia: 2016-06-09 13:14:11.
 
 Protokół kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym (droga gminna Rudniki - Sidory)

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | Data wprowadzenia: 2016-07-18 09:40:30.
 
 Protokół kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym (droga gminna ul. Nowe Osiedle)

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | Data wprowadzenia: 2016-07-18 09:42:02.
 
 Protokół kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym (droga gminna ul. Szkolna)

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | Data wprowadzenia: 2016-07-18 09:43:29.
 
 Protokół kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym (most drogowy Kurianki)

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | Data wprowadzenia: 2016-07-18 09:44:45.
 
 Protokół kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym (most drogowy Koniecbór)

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | Data wprowadzenia: 2016-07-18 09:46:07.
 
 Protokół kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym (droga gminna Bakaniuk)

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | Data wprowadzenia: 2016-07-18 09:47:24.
 
 Protokół kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym (droga gminna Kurianki Drugie)

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | Data wprowadzenia: 2016-07-18 09:48:51.
 
 Protokół kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym (droga gminna Koniecbór)

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | Data wprowadzenia: 2016-07-18 09:50:08.
 
 Protokół kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym (droga gminna Kurianki Pierwsze - Kurianki Drugie)

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | Data wprowadzenia: 2016-07-18 09:51:49.
 
 Protokół kontroli okresowej przeprowadzonej przez zespół kontrolny złożony z członków Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w dniu 2 maja 2016r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Grzegorz Wiszowaty | Data wprowadzenia: 2016-10-11 12:59:47.
 
 Protokół kontroli okresowej przeprowadzonej przez zespół kontrolny złożony z członków Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w dniu 29 sierpnia 2016r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-10-19 08:37:36.
 
 Protokół kontroli Gminy Raczki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Podlaski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2016-10-21 09:09:35.
 
 Protokół kontroli Szkoły Podstawowej w Raczkach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Podlaski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2016-10-21 09:21:11.
 
 Protokół kontroli Szkoły Podstawowej w Raczkach - filia w Kuriankach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Podlaski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2016-10-21 09:22:18.
 
 Protokół kontroli Szkoły Podstawowej we Wronowie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Podlaski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2016-10-21 09:23:25.
 
 Protokół kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w Urzędzie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Archiwum Państwowe w Suwałkach | Data wprowadzenia: 2017-03-15 08:07:12.
 
 Protokół kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w Urzędzie Stanu Cywilnego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Archiwum Państwowe w Suwałkach | Data wprowadzenia: 2017-03-15 08:08:38.
 
 Protokół kontroli okresowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Raczki przez zespół kontrolny złożony z członków Komisji Rewizyjnej w dniu 7 lutego 2017r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Komisja Rewizyjna | Data wprowadzenia: 2017-04-21 13:41:07.
 
 Protokół kontroli okresowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Raczki przez zespół kontrolny złożony z członków Komisji Rewizyjnej w dniu 16 sierpnia 2017r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2017-10-05 10:44:38.
 
 Wystapienie pokontrolne dot. ewidencji ludności orazspraw USC

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2017-11-14 13:23:43.
 
 Wystapienie pokontrolne dot. ewidencji ludności orazspraw USC

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: PUW | Data wprowadzenia: 2017-11-14 13:24:25.
 
 Protokół kontroli okresowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Raczki przez Komisję Rewizyjna w dniu 23 stycznia 2018r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2018-02-12 12:45:56.
 
 Protokół kontroli DR/30/17 za lata 2011-2016 przeprowadzonej przez CBA

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: CBA | Data wprowadzenia: 2018-03-27 13:06:03.
 
 Wystąpienie pokontrolne Podlaksiego Urzędu Wojewdzkiego dot. kontroli z zakresu zwrotu podatku akcyzowego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: PUW | Data wprowadzenia: 2018-05-28 13:29:47.
 
 Protokół kontroli terenu wypoczynku nad rzeką Rospuda

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: PSSE | Data wprowadzenia: 2018-07-02 14:00:58.
 
 Protokół kontroli terenu wypoczynku nad jeziorem Bolesty

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: PSSE | Data wprowadzenia: 2018-07-02 14:02:18.
 
 Protokół kompleksowej kontroli gospodarki finansowej gminy Raczki przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: RIO | Data wprowadzenia: 2018-08-07 10:35:42.
 
 Protokół kontroli okresowej przeprowadzonej w OSP

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Komisja Rewizyjna | Data wprowadzenia: 2018-11-05 10:45:31.
 
 Protokół kontroli okresowej przperowadzonej w UG

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Komisja Rewizyjna | Data wprowadzenia: 2018-11-05 10:48:59.
 
 Protokół kontroli okresowej przperowadzonej w ZGKIM

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Komisja Rewizyjna | Data wprowadzenia: 2018-11-05 10:52:08.
 
 Protokół kontroli: Rozpatzrenie i zaopiniowanie z wykonania budżetu Gminy Raczki za 2018 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Komisja Rewizyjna | Data wprowadzenia: 2019-06-12 10:33:19.
 
 Protokół kontroli terenu wypoczynku nad rzaka Rospuda z dnia 3 lipca 2019r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Suwałkach | Data wprowadzenia: 2019-08-20 11:42:49.
 
 Protokół kontroli terenu wypoczynku nad jeziorem Bolesty w miejscowości Sidory

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Suwałkach | Data wprowadzenia: 2019-08-20 11:45:19.
 
 Protokół kontroli kompleksowej w zakresie oceny realziacji zadań gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Podlaski Urząd Wojewódzki | Data wprowadzenia: 2019-08-20 11:47:17 | Data modyfikacji: 2019-08-20 11:47:39.
 
 Zarządzenie pokontrolne dot. kontroli oczyszczalni ścieków w Dowspudzie

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2019-08-20 12:14:59.
 
 Protokół kontroli zatrudnienia w Urzędzie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Komisja Rewizyjna | Data wprowadzenia: 2019-11-29 09:35:45.

Zobacz:
 Rok 2008/2009 .  Rok 2007 .  Rok 2006 . 
Data wprowadzenia: 2019-11-29 09:35:45
Autor: Komisja Rewizyjna
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski