Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raczki
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / INNE  / Nieodpłatna pomoc prawna
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Nieodpłatna pomoc prawna Nieodpłatna pomoc prawna

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

(SPECJALISTYCZNY DYŻUR MEDIACYJNY)

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

UL. ŚWIERKOWA 60, 16-400 SUWAŁKI (POK. NR 19)

CZYNNY CODZIENNIE W DNIACH PRACY

 STAROSTWA POWIATOWEGO
W SUWAŁKACH

W GODZINACH 730 – 1130

 

 

PONIEDZIAŁEK – NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ UDZIELA ADWOKAT - specjalizacja dyżuru w zakresie dziedziczenia

WTOREK - NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ UDZIELA RADCA PRAWNY - specjalizacja dyżuru w zakresie zabezpieczenia społecznego 

ŚRODA - NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB NIEODPŁATNEJ MEDIACJI UDZIELA RADCA PRAWNY - MEDIATOR - specjalistyczny dyżur mediacyjny

CZWARTEK - NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ UDZIELA RADCA PRAWNY 

PIĄTEK - NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ UDZIELA ADWOKAT

 

W GODZINACH 1130 – 1530

 

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB NIEODPŁATNEJ MEDIACJI UDZIELAJĄ ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI WSKAZANI PRZEZ STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PRYZMAT W SUWAŁKACH KRS 0000145638

 

PONIEDZIAŁEK – NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ UDZIELA ADWOKAT LUB RADCA PRAWNY - specjalizacja dyżuru w zakresie dziedziczenia

WTOREK - NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ UDZIELA ADWOKAT LUB RADCA PRAWNY - specjalizacja dyżuru w zakresie zabezpieczenia społecznego

ŚRODA - NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB NIEODPŁATNEJ MEDIACJI UDZIELA ADWOKAT - MEDIATOR  - specjalistyczny dyżur mediacyjny

CZWARTEK - NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ UDZIELA ADWOKAT LUB  RADCA PRAWNY

PIĄTEK - NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ UDZIELA ADWOKAT LUB RADCA PRAWNY

 

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatna mediacja  przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnej mediacji, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnej mediacji.

 

 

NIEODPŁATNA MEDIACJA

 

1.Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 

1)     poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

 

2)     przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

 

3)     przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

 

4)      przeprowadzenie mediacji;

 

5)      udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

 

 

2. Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 

1)sąd lub inny organ wydały postanowienie
o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

 

2)zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 

1)      poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,  lub

2)      wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3)      sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4)      sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

NIEODPŁATNA MEDIACJA

UMÓWIENIE WIZYTY

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnej mediacji odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

 

Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie pod numerem telefonu:

87 565 92 02

 

Oprócz dokonywania zgłoszeń telefonicznych można również dokonywać zgłoszeń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail):

npp@powiat.suwalski.pl

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

NIEODPŁATNA MEDIACJA

UMÓWIENIE WIZYTY

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom oświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie pod numerem telefonu:

87 565 92 02

Oprócz dokonywania zgłoszeń telefonicznych można również dokonywać zgłoszeń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail):

npp@powiat.suwalski.pl

 

 

 data wytworzenia2020-01-03
data udostępnienia2020-01-03
sporządzone przez
opublikowane przezMariusz Zalewski
ilość odwiedzin806
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki, tel.: +48 87 56 85 925, fax: +48 87 56 86 410, ug@raczki.pl, www.raczki.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@