Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Raczki
Menu góra
Strona startowa Organy Prace Rady Projekty uchwał VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023)
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023), bieżące, menu 64 - BIP - Urząd Gminy Raczki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023)

Data wytworzenia 2023-11-21, ostatniej modyfikacji 2023-11-27 09:42

XLIII Sesja Rady Gminy Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Raczki na 2024 rok Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności przyznawanego w ramach wieloletniego rządowego programu,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo
Data wytworzenia 2023-10-23, ostatniej modyfikacji 2023-10-23 14:48

XLII Sesja Rady Gminy Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2023 r. Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2023-2026
Data wytworzenia 2023-09-06, ostatniej modyfikacji 2023-09-06 14:55

XLI Sesja Rady Gminy Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Raczki Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Raczki Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Data wytworzenia 2023-06-20, ostatniej modyfikacji 2023-06-20 08:03

XL Sesja Rady Gminy Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Suwałkach na kadencję 2024-2027 Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Raczki Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Data wytworzenia 2023-05-15, ostatniej modyfikacji 2023-05-15 15:36

XXXIX Sesja Rady Gminy Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raczki wotum zaufania Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2022 rok i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Raczki za 2022 rok Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raczki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Raczki za 2022 rok Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Data wytworzenia 2023-03-24, ostatniej modyfikacji 2023-03-24 11:41

XXXVIII Sesja Rady Gminy Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Raczki na lata 2023-2027 Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Raczki Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie górnych stawek opłat
Data wytworzenia 2023-01-27, ostatniej modyfikacji 2023-01-27 13:13

XXXVII Sesja Rady Gminy Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci
Data wytworzenia 2022-12-15, ostatniej modyfikacji 2022-12-22 12:28

XXXVI Sesja Rady Gminy Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do uwzględnienia zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2023 - 2026 Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raczki Projekt
Data wytworzenia 2022-11-17, ostatniej modyfikacji 2022-11-17 14:16

XXXV Sesja Rady Gminy Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Raczki na lata 2022-2032 Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Data wytworzenia 2022-10-19, ostatniej modyfikacji 2022-10-19 12:56

XXXIV Sesja Rady Gminy Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat w szkołach prowadzonych przez Gminę Raczki Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Raczki na lata 2023-2032 Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie Gminy
1 2 3 4
1 / 4
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.