Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Raczki
Menu góra
Strona startowa Organy Prace Rady Projekty uchwał VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023)
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023), bieżące, menu 64 - BIP - Urząd Gminy Raczki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023)

Data wytworzenia 2022-06-21, ostatniej modyfikacji 2022-06-21 15:11

XXXII Sesja Rady Gminy Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości będących własnością Gminy Raczki Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i
Data wytworzenia 2022-05-13, ostatniej modyfikacji 2022-05-13 08:49

XXXI Sesja Rady Gminy Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2022-2026 Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2022 r. Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raczki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Raczki za 2021 rok Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2021 rok i sprawozdania rocznego
Data wytworzenia 2022-03-28, ostatniej modyfikacji 2022-03-29 13:16

XXX Sesja Rady Gminy Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2022-2026 Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2022 r Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów,
Data wytworzenia 2022-02-18, ostatniej modyfikacji 2022-02-18 13:44

XXIX Sesja Rady Gminy Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raczki
Data wytworzenia 2022-01-20, ostatniej modyfikacji 2022-01-20 10:15

XXVIII Sesja Rady Gminy

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2022 r. Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2023 roku Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie ułatwień w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2022-2026
Data wytworzenia 2021-12-06, ostatniej modyfikacji 2021-12-09 12:34

XXVI Sesja Rady Gminy Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Data wytworzenia 2021-12-08, ostatniej modyfikacji 2021-12-08 11:22

XXVII Sesja Rady Gminy Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Raczki oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie ustalenia ryczałtowej diety przysługującej
Data wytworzenia 2021-11-17, ostatniej modyfikacji 2021-11-17 13:16

XXV Sesja Rady Gminy Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raczki Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie,,Wieloletniego programu współpracy Gminy Raczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-2026” Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Data wytworzenia 2021-10-19, ostatniej modyfikacji 2021-10-19 14:23

XXIV Sesja Rady Gminy Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Raczki oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki
Data wytworzenia 2021-09-08, ostatniej modyfikacji 2021-09-16 09:05

XXIII Sesja Rady Gminy Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raczki Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Raczki na lata 2023 – 2032 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
1 2 3
1 / 3
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.