Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Raczki
Menu góra
Strona startowa Załatwianie spraw Stanowisko d/s drogownictwa
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Stanowisko d/s drogownictwa, bieżące, menu 42 - BIP - Urząd Gminy Raczki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Stanowisko d/s drogownictwa

Stanowisko d/s drogownictwa

 
Sprawa: Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 12, tel. (87) 5686-429
Komórka odpowiedzialna: Stanowisko d/s drogownictwa
Wymagane dokumenty:

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie obiektu, nie będącego obiektem hotelarskim

Załączniki:

 1. Wniosek o dokananie wpisu do ewidencji

 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji
 5. Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich
Opłaty: Opłata za wydanie zaświadczenia - 17 zł
Termin załatwienia sprawy: 7 dni od daty złożenia wniosku
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy.
Uwagi: brak.

 

Sprawa: Zgoda na lokalizację obiektów budowlanych, umieszczenia urządzeń itp. niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 12, tel. (87) 56-86-429
Komórka odpowiedzialna: Stanowisko d/s drogownictwa
Wymagane dokumenty:

Wniosek na lokalizację obiektów budowlanych, umieszczenia urządzeń itp. niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego   

Załączniki:

 1. Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości
 2. Kopia mapy w skali 1:1000 lub 1:500,dla danego terenu zawierającą informację o sposobie zagospodarowania działek sąsiednich, naniesionym projektowanym urządzeniem i granicami działek.

 3. opłata skarbowa w przypadku złożenia pełnomocnictwa

   

Opłaty: w przypadku złożenia pełnomocnictwa - 17,00 pln 
Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy.
Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Raczki, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Uwagi:  

  

Sprawa: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 12, tel. (87) 56-86-429
Komórka odpowiedzialna: Stanowisko d/s drogownictwa
Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Załączniki:

 1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy – z podaniem jej wymiarów,

 2. zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.

  W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku należy dołączyć dodatkowo:

   

 3. ogólny plan orientacyjny w skali 1: 10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informacje o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,
 4. oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej
 5. oraz może być wymagane dostarczenie dodatkowych dokumentów, a w szczególności: - projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym, - harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadku etapowego prowadzenia robót.
Opłaty: Opłata za zajęcie pasa drogowego naliczana w sposób określony przepisami prawa, z zastosowaniem stawek wynikających z Uchwały Nr XII/106/20 Rady Gminy Raczki z dnia 21 lutego 2020r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy.
Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Raczki, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Uwagi: Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia lub niedotrzymanie warunków określonych w zezwoleniu pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej opłaty za zajęcie pasa drogowego Ustalona treść wniosku jest obowiązkowa.

  

Sprawa: Zezwolenie na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi gminnej
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 12, tel. (87) 56-86-429
Komórka odpowiedzialna: Stanowisko d/s drogownictwa
Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi gminnej

Załączniki:

 1. kopia mapy zasadniczej planu sytuacyjno-wysokościowego dla danego terenu w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic oraz miejscem lokalizacji urządzeń

 2. oświadczenie inwestora o:
 • posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym
 • zgłoszeniu budowy
 • zgłoszeniu prowadzonych robót

        3. Pełnomocnictwo podlegające opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł (jeśli wnioskodawca

             reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika)

Opłaty: Opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym naliczana w sposób określony przepisami prawa, z zastosowaniem stawek wynikających z Uchwały Nr XII/106/20 Rady Gminy Raczki z dnia 21 lutego 2020r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy.
Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Raczki, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Uwagi: Za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym bez zezwolenia lub niedotrzymanie warunków określonych w zezwoleniu pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym Ustalona treść wniosku jest obowiązkowa.
Sprawa: Lokalizacja zjazdu/wjazdu z drogi gminnej lub jego przebudowa
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 12, tel. (87) 56-86-429
Komórka odpowiedzialna: Stanowisko d/s drogownictwa
Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu/wjazdu z drogi gminnej lub jego przebudowa  Załączniki:
 1. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

 2. mapę w skali 1:500 lub 1:1000 (może być kserokopia),

 3. plan sytuacyjny z zaznaczonym zjazdem, lokalizacji zjazdu,

 4. w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora lub osób trzecich wymagane jest dołączenie pełnomocnictwa.
Opłaty:

Za wydanie zezwolenia należy uiścić opłatę w wysokości 82,00zł. Wysokość opłaty skarbowej określona jest zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1d oraz z załącznikiem (poz. 44 pkt 8 załącznika) Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).

Nie podlegają opłacie skarbowej decyzje w sprawach dotyczących połączenia drogi publicznej z nieruchomością wykorzystywaną wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy.
Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Raczki, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Uwagi: Ustalona treść wniosku nie jest obowiązkowa.

Metryka

data wytworzenia
2020-01-02
data udostępnienia
2020-01-02
sporządzone przez
opublikowane przez
Paweł Kruszewski
ilość odwiedzin
1283
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.