Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Raczki
Menu góra
Strona startowa PRAWO LOKALNE Uchwały Rady Gminy VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023)
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023), bieżące, menu 111 - BIP - Urząd Gminy Raczki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023)

Data wytworzenia 2022-06-29, ostatniej modyfikacji 2022-07-01 11:31

XXXII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 29 czerwca 2022r.

Uchwała Nr XXXII/224/22 Rady Gminy Raczki z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości będących własnością Gminy Raczki Uchwała Nr XXXII/225/22 Rady Gminy Raczki z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
Data wytworzenia 2022-05-30, ostatniej modyfikacji 2022-06-02 12:53

XXXI Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 30 maja 2022r.

Uchwała Nr XXXI/219/22 Rady Gminy Raczki z dnia 30 maja 2022r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raczki wotum zaufania Uchwała Nr XXXI/220/22 Rady Gminy Raczki z dnia 30 maja 2022r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2021 rok i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Raczki za 2021 rok Uchwała Nr XXXI/221/22 Rady Gminy Raczki z dnia 30 maja 2022r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raczki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy
Data wytworzenia 2022-04-05, ostatniej modyfikacji 2022-06-02 12:52

XXX Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 5 kwietnia 2022r.

Uchwała Nr XXX/213/22 Rady Gminy Raczki z dnia 5 kwietnia 2022r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Raczki Uchwała Nr XXX/214/22 Rady
Data wytworzenia 2022-02-28, ostatniej modyfikacji 2022-02-28 14:19

XXIX Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 28 lutego 2022r.

Uchwała Nr XXIX/212/22 Rady Gminy Raczki z dnia 28 lutego 2022r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raczki Imienny wykaz głosowań
Data wytworzenia 2022-01-28, ostatniej modyfikacji 2022-02-01 12:25

XXVIII Sesja Rady Gminy w dniu 28 stycznia 2022r.

Uchwała Nr XXVIII/206/22 Rady Gminy Raczki z dnia 28 stycznia 2022r. w sprawie ułatwień w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domownikó w Uchwała Nr XXVIII/207/22 Rady Gminy Raczki z dnia 28 stycznia 2022r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2023 roku Uchwała Nr XXVIII/208/22 Rady Gminy Raczki z dnia 28 stycznia 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2022-2026 Uchwała
Data wytworzenia 2021-12-23, ostatniej modyfikacji 2021-12-28 08:02

XXVII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 22 grudnia 2021r.

Uchwała nr XXVII/194/21 RADY GMINY RACZKI z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Raczki na 2022 rok Uchwała nr XXVII/195/21 RADY GMINY RACZKI z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Raczki oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Uchwała nr XXVII/196/21 RADY
Data wytworzenia 2021-12-10, ostatniej modyfikacji 2021-12-10 09:38

XXVI Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 9 grudnia 2021r.

Uchwała Nr XXVI/192/21 Rady Gminy Raczki z dnia 9 grudnia 2021r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych Uchwała Nr XXVI/193/21 Rady Gminy Raczki z dnia 9 grudnia 2021r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty Imienny wykaz głosowań
Data wytworzenia 2021-11-29, ostatniej modyfikacji 2021-11-29 14:18

XXV Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 26 listopada 2021r.

Uchwała Nr XXV/183/21 Rady Gminy Raczki z dnia 26 listopada 2021r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Raczki na 2022 rok Uchwała Nr XXV/184/21 Rady Gminy Raczki z dnia 26 listopada 2021r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raczki Uchwała Nr XXV/185/21 Rady Gminy Raczki z dnia 26 listopada 2021r. w sprawie,,Wieloletniego programu współpracy Gminy Raczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
Data wytworzenia 2021-11-02, ostatniej modyfikacji 2021-11-24 12:08

XXIV Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 29 października 2021r.

Uchwała Nr XXIV/176/21 Rady Gminy Raczki z dnia 29 października 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie ułamkowej części nieruchomości na rzecz Gminy Raczki w drodze licytacji komorniczej Uchwała Nr XXIV/177/21 Rady Gminy Raczki z dnia 29 października 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1123B Karasiewo - Nieszki - Szczodruchy - Wierciochy - Małe Raczki
Data wytworzenia 2021-09-20, ostatniej modyfikacji 2021-10-07 14:15

XXIII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 17 września 2021r.

Uchwała Nr XXIII/171/21 Rady Gminy Raczki z dnia 17 września 2021r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raczki Uchwała Nr XXIII/172/21 Rady Gminy Raczki z dnia 17 września 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Raczki na lata 2023 – 2032 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji Uchwała Nr
1 2 3
1 / 3
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.