Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Raczki
Menu góra
Strona startowa PRAWO LOKALNE Uchwały Rady Gminy VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023)
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023), bieżące, menu 111 - BIP - Urząd Gminy Raczki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023)

Data wytworzenia 2023-10-31, ostatniej modyfikacji 2023-11-06 08:51

XLII Sesja Rady Gminy Raczki dnia 31 października 2023r.

Uchwała Nr XLII/298/23 Rady Gminy Raczki z dnia 31 października 2023r. w sprawie wyboru ławników Sądu Rejonowego w Suwałkach na kadencję od 2024 r. do 2027 r. Uchwała Nr XLII/299/23 Rady Gminy Raczki z dnia 31 października 2023r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso Uchwała Nr XLII/300/23 Rady Gminy Raczki z dnia 31 października 2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na
Data wytworzenia 2023-09-18, ostatniej modyfikacji 2023-09-18 11:34

XLI Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 15 września 2023r.

Uchwała Nr XLI/291/23 Rady Gminy Raczki z dnia 15 września 2023r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku informacji o kandydatach na ławników Sądu Rejonowego w Suwałkach w wyborach ławników na kadencję 2024 - 2027 Uchwała Nr XLI/292/23 Rady Gminy Raczki z dnia 15 września 2023r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Data wytworzenia 2023-06-28, ostatniej modyfikacji 2023-06-28 13:50

XL Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 27 czerwca 2023r.

Uchwała Nr XL/283/23 Rady Gminy Raczki z dnia 27 czerwca 2023r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Suwałkach na kadencję 2024-2027 Uchwała Nr XL/284/23 Rady Gminy Raczki z dnia 27 czerwca 2023r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Raczki Uchwała Nr XL/285/23 Rady Gminy Raczki z dnia 27 czerwca
Data wytworzenia 2023-05-30, ostatniej modyfikacji 2023-05-30 14:50

XXXIX Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 30 maja 2023r.

Uchwała Nr XXXIX/277/23 Rady Gminy Raczki z dnia 30 maja 2023r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raczki wotum zaufania Uchwała Nr XXXIX/278/23 Rady Gminy Raczki z dnia 30 maja 2023r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2022 rok i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Raczki za 2022 rok Uchwała Nr XXXIX/279/23 Rady Gminy Raczki z dnia 30 maja 2023r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raczki absolutorium z tytułu wykonania budżetu
Data wytworzenia 2023-04-03, ostatniej modyfikacji 2023-05-25 14:23

XXXVIII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 31 marca 2023r.

Uchwała Nr XXXVIII/271/23 Rady Gminy Raczki z dnia 31 marca 2023r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Raczki na lata 2023-2027 Uchwała Nr XXXVIII/272/23 Rady Gminy Raczki z dnia 31 marca 2023r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Raczki
Data wytworzenia 2022-05-30, ostatniej modyfikacji 2023-04-24 11:32

XXXI Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 30 maja 2022r.

Uchwała Nr XXXI/219/22 Rady Gminy Raczki z dnia 30 maja 2022r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raczki wotum zaufania Uchwała Nr XXXI/220/22 Rady Gminy Raczki z dnia 30 maja 2022r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2021 rok i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Raczki za 2021 rok Uchwała Nr XXXI/221/22 Rady Gminy Raczki z dnia 30 maja 2022r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raczki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy
Data wytworzenia 2023-02-08, ostatniej modyfikacji 2023-02-08 13:59

XXXVII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 7 lutego 2023r.

Uchwała Nr XXXVII/260/23 Rady Gminy Raczki z dnia 7 lutego 2023r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Uchwała Nr XXXVII/261/23 Rady Gminy Raczki z dnia 7 lutego 2023r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w zakresie
Data wytworzenia 2022-12-30, ostatniej modyfikacji 2022-12-30 11:47

XXXVI Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 29 grudnia 2022r.

Uchwała Nr XXXVI/250/22 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do uwzględnienia zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców Uchwała Nr XXXVI/251/22 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2023 - 2026 Uchwała Nr XXXVI/252/22 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2022r.
Data wytworzenia 2022-12-01, ostatniej modyfikacji 2022-12-01 14:40

XXXV Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 29 listopada 2022r.

Uchwała Nr XXXV/240/22 Rady Gminy Raczki z dnia 29 listopada 2022r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Raczki na lata 2022-2032 Uchwała Nr XXXV/241/22 Rady Gminy Raczki z dnia 29 listopada 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony Uchwała Nr XXXV/242/22 Rady Gminy Raczki z dnia 29 listopada 2022r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego
Data wytworzenia 2022-10-28, ostatniej modyfikacji 2022-11-04 08:03

XXXIV Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 28 października 2022r.

Uchwała Nr XXXIV/236/22 Rady Gminy Raczki z dnia 28 października 2022r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat w szkołach prowadzonych przez Gminę Raczki Uchwała Nr XXXIV/237/22 Rady Gminy Raczki z dnia 28 października 2022r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Raczki na lata
1 2 3 4
1 / 4
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.